Home

Szabványok kötelező alkalmazása

Kötelezően alkalmazandó szabványok Srsz. Jele Száma Kiadás éve Címe Alkalmazási szakterület Nyelv 91. MSZ EN 12266-1 2012 Ipari csőszerelvények. Fém csőszerelvények vizsgálata. 1. rész: Nyomáspróbák, vizsgálati eljárások és átvételi feltételek. Kötelező előírások gépészet A 92. MSZ EN 12266-2 2012 Ipari. Alapelv, hogy a szabványok alkalmazása - a jogszabályokkal ellentét-ben - önkéntes, ezzel lehetősége nyílik a gyártónak, illetve a szolgálta-tónak a szabványban foglaltaktól eltérni, attól akár korszerűbb, akár költségkímélőbb megoldást alkalmazni. De szükségtelen is a kötelezőv

Gépek biztonságtechnikájában, az erre vonatkozó szabványoknak különös jelentőségük van annak ellenére, hogy a szabványok alkalmazása önkéntes, nem kötelező, azoktól a kivételektől eltekintve, amikor jogszabályok írják elő az alkalmazásukat ★ Szabványok kötelező alkalmazása: Add an external link to your content for free. Search: Szabványosítás A szabványosítás olyan, a szabványok kidolgozásából, kibocsátásából és alkalmazásából álló tevékenység, amely általános és ismételten alkalmazható megoldásokat ad fennálló vagy várható problémákra. A szabványosítás célja a rendszeresen ismétlődő műszaki, gazdasági feladatokra egységes és következetes megoldási módok alkalmazása. A jogszabály kimondhatja, hogy egy szabvány alkalmazása jogilag kötelező vagy csak ajánlott. A szabványosításban olyan fogalmak ismertek, mint a szabványosítás tárgya, szabványtípusok

Mi változott az új európai betonszabványban? – 1

Nemzeti Szabványo

Magyar Szabványügyi Testüle

Fiber Glass Kft

A szabványok alkalmazása nem kötelező (?

Az euroövezeten kívüli tagországok számára ez a határidő 2016. október 31. volt, így Magyarország számára is kötelező valamennyi euróban történő - akár az EU bármely tagállamába irányuló, akár belföldi - tranzakció esetén a SEPA fizetési szabványok kötelező alkalmazása jogszabályok, szabványok kimondottan a gyengeáramú szakemberek biztonsága érdekében hoznak ilyen Semmi sem kell, semmi sem kötelező! A szabvány alkalmazása önkéntes! Azonban minden szabványostól eltérő megoldás esetében igazolni kell a szabványban alkalmazottal legalább megegyez szabályozási dokumentumok alkalmazása mindkét rendszerben kötelező, a szabványok alkalmazása az orosz rendszerben széles körben kötelező, míg az Európai Unióban önkéntes. A dokumentumok összehasonlítása során tudatosítanunk kell, hogy a dokumentumokban foglaltakon túl lényeges lehet a dokumentum sajá Az európai szabványok alkalmazása önkéntes, ez azonban nem azt jelenti, hogy mindenki azt tehet, amit csak akar. A régi porosz-orosz rendszer szerint: minden tilos, ami nincs megengedve. Ma azonban az angolszász felfogás érvényesül Európában, azaz: minden megengedett, ami nem tilos, de mindenért egyéni felelősséget. célú alkalmazása területén a Kormány irányításával működő, önálló feladat- és számára kötelező, akik az Atv. 9.§ (2) bekezdése szerinti folyamatos hatósági felügyelet alatt állnak, valamint e rendeletben előírt hatósági engedélyhez kötött Szabványok kezelése üzemelő erőmű esetén az OAH eljárásaiba

A szabványok alkalmazása Magyarországon? (2524425

 1. A szabványok önkéntességének alapvető oka, hogy szeretnék elkerülni azt, hogy a tudomány és technika fejlődését kötelező előírások akadályozzák. Ha a szabványok kötelezőek lennének, akkor semmiféle olyan új műszaki megoldás nem lenne alkalmazható, amelyet a meglévő szabványok még nem ismernek
 2. Amennyiben az irányelv alkalmazása műszaki tartalmú jogszabályban, szerződésben, illetve azok mellékleteiben kerül rögzítésre, kötelező érvényű is lehet. Az irányelvek elfogadásáért felelős Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság (ÉMSZB) 2016-ban jött létre
 3. 2283/2001. (X.5.) Korm. határozat - A nemzeti szabványok kötelező alkalmazásának megszűnéséről. 1996. évi XXXI. törvény - a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról. 14/2004. (IV.19.
 4. 63) Kötelező-e a hatályos szabványok alkalmazása? 64) Ha nincs szabványelőírás, milyen elvet kell követni? 65) Hatályosak-e az építésügy területen Műszaki Előírások? 66) Mi a szerepe a Műszaki Előírásoknak? 67) Van-e jelenleg olyan testület, ami az építésügyi területen készíthet Műszaki Előírást
 5. V (verbindlich) alkalmazása kötelező Epfehlend) alkalmazása ajánlott (em I ormativ) informatív jelleg(inf ű A német rövidítések angol és francia megfelelői: O - R - I * A csillaggal jelölt döntvények elektronikus változata formailag és szerkezetileg is javított, de tartalma nem változott meg alapvetően
 6. őség fogalmát megértsük. A

Gépbiztonsági szabványok CMS

A CE-jelölés igazolja, hogy a forgalmazott terméket a gyártó megvizsgálta, és az megfelel az uniós szintű biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak. Függetlenül attól, hogy a világ mely részén állították elő, a szabályozás hatálya alá tartozó termékeket csak CE-jelöléssel lehet az EU belső. Szabványok alkalmazása Szabvány alkalmazása: jogilag kötelező alkalmazás (de jure) ajánlott, önkéntes piaci hatásra dominánsan alkalmazott (de facto) Nyílt szabványok nyilvánosan hozzáférhető, és a szabványt bárki használhatja, a szabványhoz fűződő szellemi tulajdonjogok egy non-profit szervezet birtokában vanna A szabványok segítik a vállalatokat, hogy megfeleljenek a jogszabályoknak, azonban a szabványok alkalmazása továbbra is önkéntes. Ha a szabvány alkalmazását dokumentumban hivatkozva önként vállalják, akkor a hivatkozás vonatkozásában a szabvány alkalmazása kötelező A szabványok (előírások) léteznek de facto módon, amely azt jelenti, hogy azért tartják meg őket, mert az előnyökkel jár, vagy lehetnek de jure, kötelezőek, vagyis azért követik őket, mert léteznek többé-kevésbé jogilag kötelező szerződések és okmányok. Maguk az államok is kötelesek betartani a saját hivatalos.

A szabványok alkalmazása nem kötelező, csak irányadó és önkéntes. A visszavont szabványok nem érvényesek, de még mindig alkalmazhatjuk őket. Az érvényben lévő szabványok, amit nem írnak elő, vagy nem tiltanak, az megengedett * * SZABVÁNYOK ÖNKÉNTES ALKALMAZÁSA Nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény értelmében [6. § (1)] a nemzeti szabványok alkalmazása önkéntes 6. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat olyan nemzeti szabványra, amelynek alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy. A törvény 2001. évi módosítása szerint 2002. január 1-jétől megszűnt a szabványok kötelező alkalmazása. A nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes! Ez az egyik nagy különbség a szabványok és a jogszabályok között. A 2019/1-2-es számunkban megjelenő írás ismerteti, hogy kik is készítik a szabványokat, bemutatja a. szabványok alkalmazásának. A szabványok általában önként alkalmazhatók, de bizonyos szabványok alkalmazása törvényleg kötelező. Alapesetben a nemzetközi szabványügyi szervezetek által létrehozott irányelvek felhasználása nem kötelező, de amennyiben a Magyar Szabványügyi Testület honosít egy szabványt, az alkalmazá 2016.09.26. BME Építési műszaki Ellenőr tanfolyam 7 A szabványok típusai Vállalati szabvány - pl. építőanyag gyártást leíró Szakmai, ágazati szabvány - pl. szakmai szövetségek irányelvei Ezek alkalmazása ajánlott, megállapodás esetén tartalmuk kötelező lehet

A szabvány ingyenes elérhetősége csak akkor lenne indokolt és életszerű, ha a szabványok alkalmazása kötelező lenne, az üzletvitelhez és az üzemeltetéshez szükséges (pl. az előzőkben felsorolt) egyéb eszközök is ingyenesek lennének, valamint ha a szabványok létrehozásának teljes körű finanszírozására nemzet közi. Rendszeres olvasóink emlékezhetnek rá, hogy a Villanyszerelők Lapja hasábjain az elektromos autózás témakörében már többször értekeztünk az életvédelmi relé kérdéseiről. Sokakat megoszt a téma, pedig a szabványok egyértelműen fogalmaznak és foglalnak állást. Persze tudjuk, a szabványok alkalmazása nem feltétlenül kötelező, de minimum tudni kell róluk és. A korábban kötelező érvényű szabványok alkalmazása önkéntessé vált. Az EU-ban a termékbiztonságot együttesen többfajta szabályozás biztosítja. Közösségi szinten a régi és az új megközelítésű irányelvek, az EU által nem szabályozott területeken pedig a tagországi nemzeti jogszabályok hatálya érvényesül A szabványok önkéntes alkalmazhatóságának elvét alkalmazni az egész EU-ban kötelező! Ebből következően: 1 Függetlenül attól, hogy egy adott megoldás egy szabvány alkalmazási területébe esik vagy sem, a szabvány alkalmazása önkéntes. 2 A Szabvány önkéntes alkalmazásáról mindig a kérelmező, a tulajdonos dönt

Szabványok kötelező alkalmazása

 1. szabványok alapján feltételezhető az ÁME-k adott pontjainak való megfelelőség. A műszaki harmonizáció és szabványosítás új megközelítésének szellemével összhangban, e szabványok alkalmazása továbbra sem kötelező, de az ezekre való hivatkozásokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik
 2. IAF MD 22:2018 IAF kötelező dokumentum az ISO / IEC 17021-1 alkalmazása a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek (OH & SMS) tanúsítására. IAF MD 23:2018 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodie
 3. den szabvány első oldalán a lent említett figyelmeztetés: E nemzeti szabványt a Magyar Szabványügyi Testület a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény alapján teszi közzé. A szabvány alkalmazása a törvén
 4. 2002: CEN tagságunk kezdete. Megszűnik a szabványok kötelező alkalmazása. 2003: Az MSZT meghirdeti az elavult KGST bázisú MSZ szabványok visszavonási szándékát. Rendkívüli felháborodás, az MMK, ÉVOSZ, MÉASZ, ÉMI egymásra licitálva tiltakoznak sok szabvány visszavonási szándéka ellen

Video: Szabvány - Wikipédi

SECURINFO.hu Biztonságtechnikai szabványok az Európai ..

 1. A globális megközelítés lényege a közmegegyezésen alapuló szabványok alkalmazása. Eszerint az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetett harmonizált európai szabványokat valamennyi tagországnak hat hónapon belül kötelező átvenni és a vele ellentétes szabályozást meg kell szüntetni
 2. t egy éves, és már nem is annyira új az OTSZ, - vagyis a 2/2008 (I.22) ÖTM rendelettel életbe léptetett tűzvédelmi előírás-gyűjtemény. A tűzvédelmi szakmában szélsőségesen változatos fogadtatásban részesült a rendelet. Más-más véleménye.
 3. Mióta megszűnt a szabványok kötelező alkalmazására vonatkozó előírás, örök vitaalap, hogy végül is kötelező-e egy nemzeti szabvány alkalmazása-betartása, vagy sem? Nézzük az alapelveket: 1. 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról 6. § (1)A nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes. 2
 4. 3 A cikk rövidített változata a Betonszerkezeti EU szabványok hazai bevezetése, alkalmazása. Beton évkönyv 2005 c. kiadvány 45-62. oldalán (kiadó: MB - MABESZ - MÉASZ. Budapest, 2005.) és

Építési Megoldások - Új követelményszintek érvényesek a

amelynek alkalmazása kötelező, illetve olyan alrendszer, amely nem jogszabályon alapszik és használata hazai viszonyok között releváns, amelynek kapcsán a Hatóság nem kezdeményezi az EA MLA státuszból fakadó aláírási jogosultságot. Nem uniós jog átültetéséből származó magya 1. Szabványok és azonosítók szerepe az üzleti élet folyamataiban, a GS1 szabványrendszer alapjai 2. GS1 szabványos azonosító kulcsok 3. GS1 szabványos adathordozók 4. GS1 Adatmegosztási szabványai és azok alkalmazása az üzleti kommunikációban 5 A szabványok alkalmazása a 2001. évi CXII. törvény 4.§ értelmében nem kötelező, de e törvény szerint a műszaki tartalmú jogszabályok hivatkozhatnak olyan nemzeti szabványokra, amelyek alkalmazásakor a jogszabály vonatkozó követelményei is teljesülnek. Természetesen más megoldásokat is lehet alkalmazni, csak akkor be. Az európai szabványok bevezetése nemzeti szabványként ugyanis kötelező, az ezeknek ellentmondó korábbi nemzeti szabványokat pedig vissza kell vonni. Mivel azonban a szabványok alkalmazása önkéntes, megállapodás alapján a régi szabvány is alkalmazható célú alkalmazása területén működő, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező, számára kötelező, akik az Atv. 9. § (2) bekezdése szerinti folyamatos hatósági Az alkalmazható szabványok kiválasztásának szempontjai 1

58/1999. (XI. 26.) EüM rendele

 1. - a szabványok alkalmazásával kapcsolatos népszerűsítő kiadványok készítése. Álláspontunk szerint a szabványok alkalmazása nem plusz követelményeket támaszt a beruházók felé, hanem egyértelmű iránymutatást ad a pályázóknak, arra nézve, hogy hogyan tudnak megfelelni az akadálymentesítés követelményének
 2. denki által elfogadott előírások. A szabvány alkalmazása a törvény alapján önkéntes, kivéve, ha jogszabály kötelezően alkalmazandónak nyilvánítja. A szabványok,
 3. Szabványosítás, a szabványok alkalmazása 1 Szabványosítás, a szabványok alkalmazása Bevezetés: előtt az összes magyar szabvány alkalmazása kötelező volt. Ezek mellett léteztek még országos ha..
 4. d a gyártók,
 5. A harmonizált szabványok alkalmazása kötelező a gyártókra nézve, amikor forgalomba hozzák építési termékeiket, illetve az uniós országokra nézve is, amikor megállapítják az ezek használatára vonatkozó követelményeket

Nemzeti Szabványok - ORIG

2283/2001. (X.5.) Korm. határozat - A nemzeti szabványok kötelező alkalmazásának megszűnéséről. 54/2014 (XII.5.) BM rendelet - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról. 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet - a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről. 22/2005 A harmonizált szabványok alkalmazása nem kötelező, de a megfelelőség feltétele a bennük megfogalmazott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények teljesítése az irányelv I. mellékletének megfelelően. A gépek biztonsága szabványokat három kategóriába sorolják Vannak szabványok, amelyekre jogszabály hivatkozik. Ezeknek a szabványoknak a követése javallt, sőt egyes esetekben akár kötelező is lehet bizonyos (pl. a biztonságra vagy az együttműködésre vonatkozó követelményeket meghatározó) jogszabályoknak való megfelelés érdekében. Az ilyen szabványok a harmonizált szabványok ha a szerződő felek kikötik a szabvány kötelező alkalmazását. Bírósági perek: ha a vitatott kérdéssel kapcsolatban létezik szabvány, akkor a bíróság az abban foglaltakat tekinti mérvadónak, még ha annak alkalmazása önkéntes is. Jogszabállyal kötelezővé tett szabványok

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről. A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. § vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló. Munkavéd. tv. - 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye. A jogszabály mai napon ( 2021.06.27. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.VII.1. - 2023.IV.21.) A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik. Megnyitom a Jogtárban

Új akusztikai szabványok Magyarországo

A GS1 szabványok alkalmazása az üzleti élet, az ellátási lánc szereplői által megkövetelt és meghatározott igények szerint történik. Adott esetben bizonyos szektorok (pl. egészségügy, stb.) előírhatják a GS1 szabványok kötelező alkalmazásba vételét. Tudjon meg többet a GS1 iparági megoldásairól •EU-s szabványok •Minőség fogalma •Alkalmazása az Európai Unió országaiban 1995. decemberétől, hazánkban 2004 óta kötelező. Fogyasztói érdekvédelem •A fogyasztói érdekvédelem feladata: megvédeni a fogyasztók biztonságát A legfontosabb változás az önkéntesség, egyrészről a nemzeti szabványosításban való részvétel, másrészről a nemzeti szabványok alkalmazása szempontjából. A szabvány tehát önmagától nem kötelező, alkalmazása önkéntes. 6. Villamos biztonságtechnika. Szabványhelyzet ma

szabványok alkalmazása kötelező? 33. Megengedett-e az EC-ban szereplő alkalmazási szabályoktól különböző alternatívák használata? 34. Melyik szabvány ad útmutatást a mérnöki létesítmények tervezését megalapozó terepi-és laboratóriumi vizsgálatok tervezésére? 35.. A szabványok alkalmazása kötelező. Ez vonatkozik minden állami szabvány­ ra, amelyet Magyarországon megalkotnak. Az állami szabvány magában foglalja az országos szabványokat, valamint az ágazati minisztériumok által készítetteket is. A szabványok hatálya kiterjed minden állami szervre, az állami szövetkezet

Szabványok Európában - EUROP

 1. o önkéntesség - sem a szabványok kidolgozása, sem azok alkalmazása nem kötelező o tárgyszerűség - a szabványnak egyértelműnek kell lennie. o egységesség és ellentmondás-mentesség - az ellentmondás-mentességet biztosítani kell a szabvány és a jogszabályok-, más szabványok között, illetve szabványon belü
 2. A Szabványok alkalmazása & munkaerő-felmérése mellett a SAMA más jelentéssel is bír. Ezek a bal oldalon vannak felsorolva. Görgessen le és kattintson az egyesek megtekintéséhez. A (z) SAMA összes jelentését kérjük, kattintson a Több gombra. Ha meglátogatja az angol verziót, és szeretné megtekinteni a Szabványok.
 3. A szabvány elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan műszaki dokumentum, amely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz, amelyek alkalmazásával a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb
 4. Ha meglátogatja az angol verziót, és szeretné megtekinteni a Foglalkozó szabványok alkalmazása definícióit más nyelveken, kérjük, kattintson a jobb alsó nyelv menüre. Látni fogja a Foglalkozó szabványok alkalmazása jelentését sok más nyelven, például arab, dán, holland, hindi, japán, koreai, görög, olasz, vietnami stb
 5. t a mérésekkel foglalkozó MSZ 4851/14851/6 szabványokra az Egyes nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról szóló 30/1994. (XI.8.) IKM rendelet vonatkozik
 6. ELŐÍRÁSOK ALKALMAZÁSA Szabványok jogszabályokban meghatározott követelmények betartása vita nélkül kötelező, a nemzeti szabványokban foglaltak betartása pedig ajánlott és indokolt. A nemzeti szabványosításról szóló törvény nem ismeri a korábban alkalmazott ágazat
 7. őségügyi rendszerszabvány kialakítását és megközelítéseinek megértését a korábban ismert és az új alapelvek ismertetése elősegíti. A jelenleg érvényben lévő ISO 9001:2000-e
Az épületszerkezetek, térelválasztók, védő- és fedőszerkezetek

Szabványkereső - MSZ

Kötelező-e az üzemorvos részvétele a veszélyes gép munkavédelmi üzembe helyezését megelőző előzetes munkavédelmi vizsgálatban? A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban Mvt.) 21. § (3) bek. szerint a munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat A múltban az állami szabványok alkalmazása kötelező volt, ettől eltérést csak a szabvány kiadója adhatott. Jelenleg változóban van ez a szemlélet; a szabványok alkalmazása, a szab­ ványban foglaltak betartása a jövőben nem a központi irányítás (állam) kényszerítő erején szerepel. Mivel a szabvány jegyzék lezárása után a szabványok kötelezővé tétele változhat (jogszabályok további szabvá­ nyokat tehetnek kötelezővé, vagy korábbi kötelezővé tételét visszavonhatják) minden szabvány alkalmazása előtt célszerű meggyőződni arról, hogy alkalmazása kötelező-e

Az IFRS bevezetése - Adó Online - Kezdőlap - Adó Onlin

A harmonizált szabványok alkalmazása ugyan nem kötelező, de a gyakorlatban szinte megkerülhetetlenek. A fentiek miatt nagyon fontos lenne, hogy MDR harmonizált szabványok minél előbb megjelenjenek. 2019. 09. 11 - 2019. 11. 20 - SAASCO orvostechnikai képzések - 2019. ős az ÖnkÉntes szabvÁnyok alkalmazÁsa jogszabÁlyban a nemzeti szabvÁ-nyokra valÓ hivatkozÁs a kÖzÖs-sÉgi irÁnyelvekben alkalmazott mÓdon tÖrtÉnjÉk. (2283/2001. (x. 5.) korm. határozat, 2. A magyar nemzeti szabványok jegyzéke 2000' (a továbbiakban: szabványjegyzék) az 1999. december 31-én érvényben levő magyar nemzeti szabványok (MSZ EN, MSZ..

Kezelési jelképek (textilipar) – Wikipédia

Sepa - Mn

3. A kötelező vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát, a vizsgálatok módját és dokumentálását országos (MSZ-EN) szabványok és rendeletek írják elő. A méréseket csak mérőpárok végezhetik, a munkálatokhoz szükséges előírásos létszámot a vállalkozónak kell biztosítania. 4 A nemzetközi szabványok végrehajtására vonatkozó kötelező technikai követelményekkel kapcsolatos technikai dokumentumokat a WADA Végrehajtó Bizottsága hagyja jóvá és teszi közzé. A technikai dokumentumok betartása a Szabályzatnak való megfelelés kötelező feltétele. Amennyiben az új vagy módosított technika a szabványok alkalmazása önkéntes annak érdekében, hogy a szabvány ne legyen akadálya a jogszabály mindig kötelező. Illetve a vonatkozó szabvány nem hagyható figyelmen kívül, mivel az abban foglalt megoldás helyett azzal bizonyítottan egyenértékű, vagy jobb más megoldást lehet csak alkalmazni, vagy. Célok Az áruházláncok élelmiszer-beszállítói számára kötelező szabványok nemcsak a nagy élelmiszerláncok számára hasznosak. Ezen rendszerek alkalmazása a beszállító cég számára is előnyös, hiszen hatékonyabbá válik a termelés, a hibák elkerülésével csökkenthetők a költségek, és a biztonságo

kötelező jellegűek ezek a szabványok. Nem a felsorolt szabványok szűntek meg, hanem az alkal­ mazásuk kötelező jellege. Jogunk van továbbra is az MSZ-ek szerint tervezni, ha (a tervezési szerződésben) ebben állapod­ tunk meg. Jogunk van azonban másként megállapodni, pél­ dául az Eurocode-okat vagy a DIN-t alkalmazni Robbanásvédelem - szabványok - Vonatkozó magyar illetve harmonizált európai szabványok-MSZ 1600-16:1992 Helyhezkötött akkumulátorok telepítése, akkumulátor helyiségek és tölt őállomások létesítése - 1000V-nál nem nagyobb feszültségű er ősáramú villamos berendezése Döntvények (Kötelező, Ajánlott, Tájékoztató jellegű) kiadása. Európai Szabványügyi Bizottság (CEN - ComitéEuropéen de Normalisation) és Magyar Szabványügyi Testület (MSZ) EN szabványok (általános és vasúti alkalmazások) kiadása. Európai Vasútügynökség (ERA - European RailwayAgency Az egyeztetett szabvány fogalmának alkalmazása tartalmazza többek között a UN/Edifact szabványok alkalmazását és a felek közötti megállapodás értelmében az ilyen egyéb szabványokra is kiterjeszthető. 2.3. EDI üzenet: Az EDI alapja a szerkesztett és kódolt üzenetek alkalmazása. Ezeknek a Szabványok, előírások Az aktív oltórendszerek szerepe a korszerű tűzvédelemben, 2014. 06. 04. 3 Érvényes magyar szabványok: MSZEN13565-1. Az MSZH szabványai mellett ún. ágazati szabványok is léteztek, ezeket az illetékes miniszter adta ki. A szabványok betartása kötelező volt. 1995-ben alakult meg a Magyar Szabványügyi Testület, önkormányzattal és nyilvántartott önkéntes tagsággal rendelkező, közhasznú tevékenységet végző köztestületként