Home

952 2013 uniós vámkódex

Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code. Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete ( 2013. október 9. ) az Uniós Vámkódex létrehozásáról. Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete ( 2013. október 9 2017. évi CLII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról * . Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az ennek végrehajtására kiadott európai uniós jogi aktusok rendelkezéseiből eredő nemzeti feladatok ellátása érdekében, az Európai Unió belső piacának működése, valamint a. Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L/269/1. számában 2013. október 10-én kihirdették az Uniós Vámkódex létrehozá-sáról szóló 952/2013/EU európai parla-menti és a tanácsi rendeletet (Uniós Vám-kódex). Az Uniós Vámkódex a kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba, ezálta

Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történ Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2015/2447/EU rendelet 1. cikk Fogalommeghatározások (4) azonos áruk: a vámérték megállapításával összefüggésben olyan, ugyanabban a A tervezet alapján továbbra is elmondható, hogy az Uniós Vámkódex (952/2013 EU rendelet) 60. cikkhez kapcsolódva a teljes egészében egyetlen országban vagy területen előállított árukat az adott országból vagy területről származónak kell tekinteni Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló Európai Parlament és Tanács 952/2013/EU rendeletének1 legnagyobb része 2016. május 1-jén lépett hatályba, megújítva ezzel a közösségi vámjog egyik legfontosabb forrását. Az Európai Unió egyik alapja a vámunió, melynek egyik igazán jelentős mérföldköve a tagállamok addig külön-külön szabályozott vámeljárásainak.

EUR-Lex - 32013R0952 - EN - EUR-Le

 1. Uniós jogforrások: jogszabály száma celex-szám rövidítés jogszabály neve 952/2013/EU.
 2. t az ennek végrehajtására kiadott európai uniós jogi aktusok rendelkezéseiből eredő nemzeti feladatok ellátása érdekében, az Európai Unió belső piacának működése, vala
 3. t az ehhez csatolt, a 952/2013/EU európai.
 4. a) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i 2015/2446/EU bizottsági rendelet
 5. 952/2013/EU rendelete az Uniós Vámkódex létrehozásáról WTO Kereskedelmi Világszervezet . 3 Héa Hozzáadottérték-adó . 4 1. Bevezetés 1.1. Célkitűzés Az EV-iránymutatás fő célja az, hogy a tagállamok vámigazgatási szervei és kereskedői.
 6. ) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről There is a newer edition of this publicatio

Vámtv. (új) - 2017. évi CLII. törvény az uniós vámjog ..

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az ennek végrehajtására kiadott európai uniós jogi aktusok rendelkezéseiből eredő nemzeti feladatok ellátása érdekében, az Európai Unió belső piacának működése, valamint a vámbevételek biztosítása céljából, figyelembe véve az uniós. Uniós jog Download Order A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáró

Hosszas előkészítés után a Tanács és a Parlament 952/2013/EU rende-letével 2013. október 30-án lépett hatályba az Uniós Vámkódex (UVK), amelyet 2016. május 1-től kell alkalmazni. Fogalmak A vámjog a vámokra vonatkozó jogi normák és jogviszonyok összes-sége, a pénzügyi jog része Az Uniós Vámkódex (UVK) a Közösségen belüli fokozatos joghar-monizáció eredménye-ként jött létre. A jelen-leg alkalmazott UVK-t a 952/2013/EU rendelet hozta létre. A nemzeti (autonóm) vámjog a Közösségi Vámkódex végrehajtá-sát szabályozó hatályos belföldi jogforrásokon alapul. A vámhatóságok

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az ennek végrehajtására kiadott európai uniós jogi aktusok rendelkezéseiből eredő nemzeti feladatok ellátása érdekében, az Európai Unió belső piacának működése, valamint a vámbevételek. Vámkódex 61. cikkének (1) és (2) bekezdésére figyelemmel. Továbbá a BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseine 2 Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet. 3 A 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági (EU A 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2016. április 5-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről szóló európai parlamenti határozat tervezete (2016/2639(DEA) Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Uniós Vámkódex), amely átdolgozta a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 2008. április 23-i 450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (Modernizált Vámkódex)

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az ennek végrehajtására kiadott európai uniós jogi aktusok rendelkezéseiből eredő nemzeti feladatok ellátása érdekében, az Európai Unió belső piacának működése, valamint a 38. § Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseit kifejtő részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i 2446/2015/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 163. cikke szerinti. Tisztelt Ügyfelünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a NAV következő oldalain 2018. január 1-je után közzétett tájékoztatóknak megfelelően jár el, akkor az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 247. §-a alapján jogkövetkezmény az Ön részére nem állapítható meg

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló Európai Parlament és Tanács 952/2013/EU rendeletének1 legnagyobb része 2016. május 1-jén lép hatályba, megújítva ezzel a közösségi vámjog egyik legfontosabb forrását. Az Európai Unió egyik alapja a vámunió, melynek egyik igazán jelentős mérföldköve a tagállamok addig külön-külön szabályozott vámeljárásainak az. A Bizottság (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. december 17.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről. Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. október 10-én kihirdették a jelenleg alkalmazandó Közösségi Vámkódex (a Tanács 2913/92/EGK rendelete) helyébe lépő Uniós Vámkódexet (az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendeletét). Az új Vámkódex az alábbi helyen érhető el Az Európai Unió Tanácsa (továbbiakban: Tanács) megalkotta a 952/2013/EU rendeletét, amely létrehozta az UVK-t. Ez a jogszabály váltja a 2004. május 1-től alkalmazott 2913/92/EGK Tanácsi rendeletet (Közösségi Vámkódex, továbbiakban: VK) és a hatályba nem lépő Modernizált Vámkódex (450/2008/EK Tanácsi rendelet) szabályait

a) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendeletének (a továbbiakban: Vámkódex) 210. cikke, 211 cikke (1) bekezdése b) pontja és (2) bekezdése g) pontja, 220. cikke, 221 cikke b) pontja, 237. cikke (2)-(3) bekezdései, 240-242. cikkei Uniós jog Download Order A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáró 952/2013-as Rendeletet, amely az Uniós Vámkódex (UVK) létrehozásáról szól. Ez a jogszabály 2016. május 1-jén lépett hatályba. 3. Jogszabályi háttér A vámhoz kapcsolódó jogszabályokat két f ő csoportba lehet sorolni. Az egyik csoport-ba tartoznak az uniós jogszabályok, amelyek minden tagállamra nézve kötelezően. Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8 , valamint az azt kiegészítő és végrehajtó jogi aktusok már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságban. 9 Ez különösen az alábbi következményekkel jár tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. és 279. cikkére, mivel: (1) A 952/2013/EU rendelet (a Vámkódex) és az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2

01-től hatálybe lépett az Új Vámkódex (952/2013/EU). Azt szeretném megkérdezni, hogy ha EU-n kívüli, harmadik országba értékesítünk, akkor az export-adómentességre vonatkozó záradék (2006/112 irányelv, 146 cikkelye) nem változik 2016 a 952/2013/EU rendeletnek az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő módszerek átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD) 1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról 10. §., 952/2013/EU rendelet (Uniós Vámkódex) 59-61. cikk, 2446/2015/EU rendelet 31-36. cikk, 2016. évi XIII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról 124. §., 11/2016 NGM rendelet az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól 12. §., 85/1998. (V

Az áru vámértékének megállapítási módjait az Európai Parlament és a Tanács Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletének 69-76. cikkei, illetve a végrehajtásáról szóló 2015/2447/EU bizottsági rendelet 127-146. cikkei szabályozzák ezúton meghatalmazzuk a Vámtanácsadó Kft.-t( VPID szám: HU0000105970), hogy az Európai Unió és a Tanács az Uniós Vámkódex Létrehozásáról szóló 952/2013/EU Rendelet 2. Szakasz 18. - 21. cikke, a Magyar Köztársaság Az Uniós Vámjog Végrehajtásáról szóló 2013. évi XII. Törvény 20. §-a, a Magyar. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal emlékeztetett, hogy 2013. október 10-én kihirdették a jelenleg alkalmazandó Közösségi Vámkódex (a Tanács 2913/92/EGK rendelete) helyébe lépő Uniós Vámkódexet (az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendeletét) Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 53. cikk (2) bekezdése, valamint az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, a.

− az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendeletében és − a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló a Bizottság (EU) 2015/244 Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 53. cikk (2) bekezdése, valamint az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló, a Bizottság 2015/2447/EU rendeletének (a. 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós 1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról 10. §., 952/2013/EU rendelet (Uniós Vámkódex) 59-61. cikk, 2446/2015/EU rendelet 31-36. cikk, 2017. évi CLII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról, 11/2016 NGM rendelet az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól 12. §., 85/1998. (V Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. október 10-én kihirdették a Közösségi Vámkódex (a Tanács 2913/92/EGK rendelete) helyébe lépő Uniós Vámkódexet (az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendeletét), amelyet 2016. május 1-jétől kell alkalmazni. Az új Uniós Vámkódex az alábbi helyen érhető el

Változik az Uniós Vámkódex végrehajtási rendelet

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: UVK) 127. cikke értelmében az Unió vámterületére beszállított árukra belépési gyűjtő árunyilatkozatot kell benyújtani. A belépési gyűjtő árunyilatkozatot a fuvarozónak kell benyújtania Hatályos szabályozás Az uniós szabályozás Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete az Uniós Vámkódex létrehozásáról, A Tanács 1186/2009/EK rendelete a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról (vámmentességi rendelet), A Tanács 2658/87/EGK rendelete a vám- és statisztikai. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558 Ez azt jelenti, hogy az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló az Európai parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete és a 275/2000. (XII.28.) Korm.rendelettel kihirdetett Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló, 1987.május 20-án kelt, Egyezmény (Tranzit Egyezmény) által meghatározott árutovábbítás keretében a.

Az Európai Unió új vámkódexéről - Adó Onlin

 1. Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: UVK) 127. cikke alapján az Unió vámterületére beszállított árukra vonatkozóan belépési gyűjtő árunyilatkozatot kell benyújtani. Az UVK 263. cikke alapján az Unió vámterületéről való kiszállításra.
 2. és az áruk megfelelnek a 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet (Uniós Vámkódex) 59-61. cikkében meghatározott nem preferenciális származási szabályok feltételeinek. and the goods fully comply with the criteria for the non preferential rules of origin laid down in the articles 59-61 of the parliament and council regulation (EU.
 3. t az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló rendeletre (a Bizottság 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete) (2), végrehajtási rendeletre (a Bizottság 2015. november 24-i (EU) 2015.
 4. EURÓPI IZOTTSÁG rüsszel, [ ](2015) draft NNE 1 PRT 1/3 MELLÉKLET a következőhöz: izottság (EU) / felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex

Vámkódex létrehozásáról szóló 2013. október 9-i 952/2013/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendelet külön szól a külső és a belső árutovábbítás szabályairól. Ezek szerint a külső árutovábbítási eljárás lehetővé teszi a nem uniós áruknak az Uni és az áruk eleget tesznek a 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet (Uniós Vámkódex) 59-61. cikkében meghatározott származási szabályoknak. and satisfy the rules of origin laid down in the articles 59-61 of the parliament and council regulation (EU) No. 952/2013 Vámkódex. VÉLEMÉNY. Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet módosításáról [COM(2018) 259 final - 2018/0123 (COD)] Előadó: Antonello PEZZIN

UVK jogforrásai - Magyar Vámügyi Szövetsé

 1. Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet alapján az alábbi vámeljárások alá vonhatók az áruk: • Szabad forgalomba bocsátás • Kivitel • Különleges eljárások (gazdasági vámeljárások): amelynek az alábbiakban részletezett kategóriáit különböztetjük meg: a) árutovábbítás
 2. Vámkódex NAV - Az Uniós Vámkódex szerinti különleges eljárások vám . Jelen felhívás nem vonatkozik a szóbeli vám-árunyilatkozat, a vám-árunyilatkozatnak tekintendő cselekmények (a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015/2446.
 3. 2013.10.10., 1. o.). (2) A Bizottság 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343., 2015.12.29., 1. o.)
 4. uniós egyablakos vámügyintézési környezet kidolgozására és bevezetésére. Ezt a 1 Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.). 2 A számadat a tilalmak és korlátozások hivatalos jegyzékét tükrözi. A gyakorlatban ennél is.
 5. 1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról 10. §., 952/2013/EU rendelet (Uniós Vámkódex) 59-61. cikk, 2446/2015/EU rendelet 31-36. cikk, 2016. évi XIII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról 124. §., /2016 NGM rendelet az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól 13. §., 85/1998

2016. évi XIII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról ..

 1. Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. október 10-én kihirdették a Közösségi Vámkódex (a Tanács 2913/92/EGK rendelete) helyébe lépő Uniós Vámkódexet (az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendeletét), amelyet 2016. május 1-jétől kell alkalmazni
 2. 2016.május 1-től lépett hatályba az Uniós Vámkódex (952/2013 EU rendelet), amely felváltja a korábbi Közösségi Vámkódexet (2913/92/EGK rendelet). A vámszabályozás megújult, jelentős változásokat, új fogalmakat és előírásokat, egyszerűsítéseket vezettek be. A Vámkódex végrehajtásáról a 2016. évi XIII. törvény (Új Vámtörvény) rendelkezik, a közösségi.
 3. Az AEO (Authorised Economic Operator / Engedélyezett Gazdálkodó) programot a Közösségi Vámkódex hozta létre (az Európai Parlament és a Tanács 648/2005/EK rendelete), ugyanakkor a 2016. május 1-től alkalmazandó, az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU Parlamenti és Tanácsi Rendelet (Uniós Vámkódex) is - kisebb változtatásokkal - fenntartotta
 4. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2016. május 1-jével lépett hatályba, az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) alkalmazásának, illetve a végrehajtására kiadott, a 952/2013/EU.
 5. az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Uniós Vámkódex), az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban.
 6. t az (EU) 2016.
 7. Authorised Economic Operator azaz Engedélyezett Gazdálkodó (AEO) programot a Közösségi Vámkódex hozta létre (az Európai Parlament és a Tanács 648/2005/EK rendelete), ugyanakkor a 2016. május 1-től alkalmazandó, az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU Parlamenti és Tanácsi Rendelet (Uniós Vámkódex.

NAV - 4002/2020. tájékoztatás a kiviteli vámeljárásokat ..

 1. 5) az Európai Parlament és Tanács 952/2013/EU rendelete az Uniós Vámkódex létrehozásáról Magyar jogforrások: 1) a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 2) a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendele
 2. t az ennek végrehajtására kiadott európai uniós jogi aktusok rendelkezéseiből eredő nemzeti feladatok ellátása érdekében
 3. 38. § Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseit kifejtő részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i 2446/2015/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 163
 4. t a jelenleg hatályos, az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU Rendelete az Uniós Vámkódex létrehozásáról (ún. Uniós Vámkódex).4 Miután az uniós vámjogszabályok a vámtanácsadó magánjogi felelősségére nézve ne
 5. dhárom típusú halasztott fizetésre szóló engedélyt kezeli a CDMS

Uniós Vámkódex (952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet) 2015/2446/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet; 2015/2447/EU bizottsági végrehajtási rendelet; 1186/2009/EK rendelet (a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról) Vámtörvény az uniós vámjog végrehajtásáról (2017. évi CLII törvény létrehozó 952/2013/EU Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: Uniós Vámkódex) szerint értelmezett engedélyezett gazdálkodó (AEO = Authorized Economic Organization) státusz alapjául szolgáló alapelvek elkötelezett képviselője és megvalósítója Eseti Vámkezelési Megbízás. Jelen megbízás jogalapja a 2017. évi CLII. törvény az Uniós vámjog végrehajtásáról. Valamint az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, végrehajtására kiadott európai uniós jogi aktusok rendelkezéseiből eredő nemzeti feladatok ellátása érdekében, az Európai. vámügyintézésben az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i módosított 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: vámkódex) 18. cikke 1. bekezdése rendelkezéseinek megfelelően, valamint a megbízó adóügyi és közigazgatási eljárásokban történő képviseletére

VÁMÜGYI ÉS HÉA VÁLTOZÁSOK. Az EU vámterületére az Egyesült Királyságból behozott vagy az EU vámterületéről az Egyesült Királyságba kiszállítandó áruk vámfelügyelet alá tartoznak, és az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU rendeletnek megfelelően vámellenőrzés alá vonhatók végrehajtás hátrányos hatással vannak az Unió pénzügyi érdekeire című, 19/2017. sz. különjelentés 2 9-32. bekezdése. 5 Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (átdolgozás) (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.) (UCC-rendelet). 6. Az 5. cikk (7. 952/2013/EU rendelet (Uniós Vámkódex) 59-61. cikk 2446/2015/EU rendelet 31-36. cikk , 2017. évi CLII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról 11/2016 NGM rendelet az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól 12. § b) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38-39. cikkének megfelelő engedéllyel rendelkező gazdálkodó, azaz a feladó, a címzett és a rendszám adatot kell beadnia az EKÁER rendszerbe a fenti feltételeknek megfelelő adózónak 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet3, a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i (EU) 2015.

(3) Az áru származásának megállapítására a külön jogszabályban, illetve az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályokat kell alkalmazni A Bizottság 2015. július 28-i, a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015/2446/EU felhatalmazáson alapuló rendelete 26. cikkéne javaknak az Unió vámterületére való bejuttatására egységes ellenőrzések legyenek érvényesek, a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.)

13/2016. (IV. 29.) NGM rendelet a vámeljárás során ..

f) az Európai Parlament és a Tanács az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelete (a továbbiakban: Vámkódex) 73. cikke szerinti egyszerűsítés engedélyezését, kivéve kapcsolatban álló személyek közötti ügyletekkel kapcsolatos engedélyezését 5. A hatályát vesztő 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet értelmező rendelkezések címében szereplő definíciók tartalmilag pontosításra kerültek, igazodva az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben írtakhoz (2. §). 6 1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról 10. §., 952/2013/EU rendelet (Uniós Vámkódex) 59-61. cikk, 2446/2015/EU rendelet 31-36. cikk, 2017. évi CLII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról, 11/2016 NGM rendelet az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól 12. §., 85/1998. (V

A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló

7 Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet 9. cikkében foglalt bejelentése alapján 8 A 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i 2446/2015/E 4 Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013 tartó modernizációs folyamat eredményeként 2016. május 1-jétől felváltja az Uniós Vámkódex . létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet és a hozzá kapcsolódó bizottsági rendeletek köre. A vámjogi. Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról; az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 9-i 952/2013/EU rendelete az Uniós Vámkódex létrehozásáról m) »az Unió területe«: a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés az abban meghatározott feltételekkel alkalmazandó, beleér tve a légterüket is. (*) Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáró

A Tanács 952/2013/EU rendelete az Uniós Vámkódex létrehozásáról (UVK) A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (FJA Az európai uniós, köztük a magyarországi kereskedelmi és iparkamarák, egységesen, 952/2013/EU rendelet (Uniós Vámkódex) 59-61. cikk, 2446/2015/EU rendelet 31-36. cikk, 2016. évi XIII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról 124. §., 11/2016 (IV.29.) NGM rendelet az uniós vámjog végrehajtásának részletes. (9) E törvény 74. § és 75. §-a az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg

az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (UVK) az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (FJA ós Vámkódex helyez hatá-lyon kívül. Az Európai Parla - ment és a Tanács 952/2013/ EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létre-hozásáról az általános sza-bályokat és eljárásokat tar-talmazza, amelyek az Unió és az Unión kívüli országok közötti áruforgalommal kap-csolatban bevezetett vámtari Eur Lex L sorozat: A BIZOTTSÁG (EU) 2016/481 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló..

Szoftverimport és az unió vámkérdései - Jogászvilá

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7017/2017. felhívás értelmében emelkedik a TIR-igazolványonk.. *vonatkozó jogszabályok: 952/2013/EU rendelet az Uniós Vámkódex létrehozásáról, 59-61. cikk 11/2016 (IV.29.) NGM rendelet az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól 12. § 1. bekezdés 2017. évi CLII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról 1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról, 10. § Római. Tájékoztatjuk, hogy adatait az Ön önkéntes hozzájárulása, továbbá az az Uniós Vámkódex és annak részletes szabályaira valamint végrehajtására kiadott jogszabályok alapján abból a célból kezeljük, hogy az Ön képviseletében a küldeményével kapcsolatos, vámhatóságok előtti ügyeiben eljárjunk, valamint Önnel a.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az

A Vámhivatal hozzáigazította az eljárást az éves € árfolyam megállapításához, amelyet 2020-ra a 4005/2019. tájékoztatás a 2020. évben alkalmazandó vám- és adómentes értékhatárokról irományban közöltek és az 1. pontban a táblázat előtt írnak: Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai. Üzletágak Adó, számvitel, munkaügy Informatika Kiadó Felnőttképzés. Saldo.hu Cikkek, hírek Ajánlataink Rólunk Karrier Kapcsolat Hírlevé Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül B A TANÁCS 515/97/EK RENDELETE (1997. március 13.

2016. évi XIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytá

88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytá